Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Szufi bölcsességek

2012.10.26

Forrás: A csend Ajándéka  sorozat ; M.dervis A szufi út című könyv

 

 

 1

A mai kultúra legnagyobbrészt altatás,feledékennyé tevés,múlatás és szétszórás.

Közömbössé és féltékennyé kábítottak bennünket a lélek aneszteziológusai.

Szívünket a folytonos alvás elzsibbasztotta.

Van szemünk, de nem látunk,van fülünk, de nem hallunk.

 

 

2

Szíve választottjának ajtajához járul a férfi, és kopogtat.

Megkérdi egy hang:-Ki az?-Én-Feleli a férfi.

A hang válaszol:Itt nincs hely én és te számára!

Az ajtó zárva marad.

Esztendőnyi magány és megpróbáltatás multán a férfi visszatér,

és megint bezörget.

Megkérdi a belső hang:-Kiaz?

-TE-

válaszol a férfi.Az ajtó kitárul előtte.

 

3

"Minden korban jelennek meg férfiak és nők,hogy emlékeztessék az embert magasztos küldetésére.

Ezek az "Emlékeztetők"

üldözéseket és vértanúságot is vállalva

intéseket adtak,módszereket kínáltak:

szabadítsátok ki magatokat bukott állapototokból,

és induljatok újra felfelé!

Számos nyelven prófétaként ismeretesek.

Jézus is közéjük tartozott;a szufik mestereik közt tisztelik Őt."

 

4

Esztendőnyi úton-levés

a keresőt elviszi(azazhogy vissza)

a Szív világosságába.

Sokan eljutnak valamilyen derengésig,

s megrekednek.

A többség látszatok foglya marad,

és

lelke áthatolhatatlan sötétjéből

tapodtat sem mozdul-se té,se tova.

 

5

"A szufizmust két gyakorlati cél foglalkoztatja:

egyrészt meg akarja mutatni az embernek,

kicsoda is valójában

-honnan jövünk,mi végre vagyunk a világon,

és mi a tennivalónk benne-,

másrészt pedig abban igyekszik segítségünkre lenni,

hogy megvalósíthassuk

legigazibb lényünket,

azt ,

ami bennünk állandó."

6

Az emberiség a szufik szerint végtelenül tökélesbíthető.

A lét egészére való ráhangolódás által következik be a tökéletesség.

Találkozik a fizikai és a szellemi lét,

de csupán akkor,

ha teljes az egyensúly közöttük.

A világbó való visszavonulást hirdető rendszerek kiegyensúlyozzatlanok.

 

7

A szufi irodalom nem tudákosoknak és orientalistáknak íródott,és nem is a mai kor asszonyai-férfiai számára.

A szufik könyvei hiányos dokumentumok.

Csak meghatározott pillanatokban szabad olvasni őket,

olykor bizonyos mozdulatok

vagy

hangok kíséretében,

mert anélküljelentésük töredékes marad

-márpedig ez a helyzet számos beavató szöveggel kapcsolatban,

melyeket a "kívülálló" megfigyelők betű szerint szoktak értelmezni.

 

8

A szív emberei, a belső emberek számára

a rossz

csupán nemlétként "létezik".

Maga a lét,

ha tökéletesen elérjük,

eltávolítja a tagadás,

az úgynevezett rossz lehetőségét.

9

A Fény Fátyla,

teht az önelégültség emelte korlát,

veszélyesebb, mint a Sötétség Fátyla,

amit bűnök elkövetése hoz létre a lélekben.

A megértés csak szeretet útján következhet be,

nem pedig intézményes módszerekkel való nevelés által.

 

10

A nemek egyenlőek,

és minden kapcsolat csak szereteten alapulhat.

Egyetlen ember sem lehet felebarátja lelkének birtokosa.

Kevés az időnk a szervezett vallások számára,

mert nagyon is hajlamosak egyik embert a másik fölé helyezni.

 

11

Minden szufit egy finom erő, a baraka(áldás) fűz a többiekhez.

 

12

Tanulj! Ne kritizálj!

Sajátísd el a kellő attitűdöt

ama nagy és titkos dolgok iránt ,

melyeket Tanításnak nevezünk!

 

13

"A szufi nem a hit,hanem a tudás, a belső látomáson alapuló bizonyosság esszenciális embere.

 

A született szufi éppoly gyakori nyugaton, mint keleten.

Kívülről nézve lehet tábornok,tanító,földműves,kereskedő,ügyvéd,tanító,háziasszony,bármi és bárki.

A világban, de nem a világból lenni:

ez a szufi jelige.

Mentesnek maradni mindenféle becsvágytól,

intellektuális gőgtől, a szokásoknak való behódolástól

vagy

a magasabb polcon lévők iráni kritikátlan tisztelettől"

 

14

 

" Olyanokkal- mondja egy dervis-

,akik egyetemi filozófián nevelkedtek,

vagy

a vallásnak csupán rituális vonatkozásait ismerik,

roppant nehéz közölni,

hogy a szufik tudják,

miként kell cselekedni,

s hogy cselekvésük közben funkciót töltenek be,

ami beíródik a világgal kapcsolatos isteni tervbe."

 

 

15

A módszeres tanulásnak vagy gyakorlásnak

csak akkor van értelme,

ha használni lehet,

különben veszélyek származhatnak belőle.

 

 

16

Aki nem tud gyakran és szívből nevetni, annak halott a lelke.

 

 

17

Lehet, hogy szufi a szomszédod;

talán éppen takarítónő;

lehet gazdag ,lehet szegény...

Teszi a dolgát,s oly észrevétlenül él a világban,

mint a sivatag tevéje.

 

 

18

A szufi feladata :olyanná szerveznie önmagát, hogy lehetővé váljék érzékelő és cselekvő szerveinek működése ,folyamatosan és hatékonyan.

 

 

19


Az igazi szufi mester azsközként szolgál:

mihelyt "kifürkészte a szívedet",

nyomban tudja,miféle tanulni -és cselekednivalóval lásson el.

A Tanítás összes többi elavult verzió.

A szufi tudás bármilyen módszerrel átadható,

és

ezt mindig a körülmények szabják meg.

 

 

20

A szufi csak annyira lehet a másik ember hasznára ,

amennyire a másik elfogadja

ezt a funkcióját.

 

21

 

A szufik a szolgálatot minimális kötelességüknek,

nem pedig legvégső feladatuknak tekintik.

A szolgálat lényege, hogy túllépjünk azon a stádiumon,

ahol viszonzást várunk cserébe.