Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Pozitív/Működő IMÁK, Himnuszok

2009.08.01

Himnuszaink tele vannak negatív kódokkal.

Amondó vagyok ezeken változtatnunk kéne és elég sokan egyetértenek ezzel.

 

MI ATYÁNK ÉS ANYÁNK!

 

Te, ki túl rajtunk és bennünk vagy,

Szenteltessék meg a te neved a kétszeri hármasságban!

Jöjjön el a Te országod mindenkihez

Békességben, Szeretetben és Igazságban.

A Te szent akaratod teljesüljön

Úgy a földön, mint a mennyben is.

Add meg nékünk naponta

a Te szent kenyeredet és élő borodat, és

ahogy mi tökéletesítünk másokat,

Úgy tökéletesíts minket a Te igazságodban.

Ajándékozz meg minket a Te jóságoddal,

Hogy mi másokkal ugyanazt tehessük.

A kísértés óráiban szabadíts meg minket a gonosztól,

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsősség.

Mindörökkön örökké.

 

 

 

Az Oltalom Fohásza

 


 

Mi Aki Vagyunk, Kérjük Oltalmad Arany Fényét borítsd reánk.

 

Oltalmazd meg a Tisztákat, az Igazakat, a Megbotlókat, a Nem ártókat.

 

Fényed által emelj ki Minket mert S.árban taposunk.

 

Így Van.

 

Isten Irgalmazzon annak, ki nem foglaltatik bele Fohászunkba,

 

mert Mi nem tudunk.

 

 

 

FOHÁSZ

 

Ó Létező Mozdulatlanság, hagyd meg nekem , őrzött              

 reményem,melyből táplálkozva korom okán hiszem, hogy eddig               

eljutottam,

 

S add meg nekem a csodálattól síró gyermeki tekintet                                 

tükreit, melyen keresztül megláthatom most még,                                                                          

E - Világom formáiba be nem szőtt kincseim,

 

Miként a kút mélye is várakozással van telve, úgy szívem                               

útján a por is arannyá lesz, s szegett időm boltozatát fogja                        

ékesíteni majd egyszer,  

 

Ó Világ Célja, borítsd fel bennem a kételyt, mely Földtől                     

valóságában csak sárral ragasztja fényem és fel nem                                                           

ismertsége csak saját árnyékomba taszított élet,

 

S add meg nekem, hogy az örökké növő fák koronájában rejtező                   

szelet elérhessem, mellyel felszáríthatom majd, magam                                             

okán elhullatott könnyeimet,

 

Miként a búcsúzó fölött is ismeretlen az Ég, úgy szívem                                

 útján is majd új látóhatár kél, s felszegett fejem ezután                                     

csak hátrahagyott magam elé néz, 

 

 

 


Ó Rejlő Univerzum, vezesd ide megkésett fényed, mely                              

meghozza színeváltozását a Földi létnek, s kik ezáltal meg                                 

nem tarthatók, utazókká lesznek szeretettségüktől valón,

 

S mutasd meg nekem, a Bölcsőmhöz vezető rég elfelejtett                             

utam, mert az elsőként hallott szódallam tüze elhalványulni                             

látszik már a megtört éjszakák alatt,  

 

Miként meg nem hozott döntésektől lázas a test, úgy szívem                       

melege a gondolat, mely szerint:

 

Ember az Életed a Lehetőségek szerint Való, melyben te                                

magad vagy Tüzednek Vize, Árnyékodnak Fénye s Testedtől                             

el nem szakadó Lelked képe,

 

Miként a megtalált szó megkarcolja a csendet, úgy szívem                      

embersége is Teremtett Karcolatként létezik már csak                             

időtlenségbe temetve földi másomat,  

 

Ó Létező Mozdulatlanság, hagyd meg nekem, őrzött                                 

reményem, melyből táplálkozva korom okán hiszem, hogy tovább          

haladhatok!

 

 

 

Minden Létező Teremtője!
Hallgasd meg Szívünk kérését,
Fogadd el Szívünk Szeretetét.
Segíts bennünket az Egység megteremtésében,
Segíts bennünket a Jóság és Önzetlenség megvalósításában,
Segíts bennünket a Békesség megvalósításában.
Támogasd a Szerető Szívek munkáját,
Segítsd az építő gondolatok győzelmét.
Segítsd a Földet óvó lelkeket céljuk elérésében.
Segítsd a gyógyítást,
Támogasd a táplálást,
Segítsd mindannyiunk tudatosságát.
Segíts bennünket az Egyensúly helyreállításában.
Segítsd összefogásunkat,
hogy megteremthessük a Földön a valódi Szeretetet,
Békét,Megértést,gyermekeink jövőjét.

 

 

 

Ősi Székely Himnusz

 

Ó, én édes ,jó Istenem,

Oltalmazóm,segedelmem,

Vándorlásban reménységem,

Ínségemben lágy kenyerem.

 

Vándor fecske sebes szárnyát,

Vándorlegény vándorbotját,

Vándor székely reménységét,

Jézus,áldd meg Erdély népét!

 

Vándor fecske hazatalál,

Édesanyja fészkére száll.

Hazamegyünk fészkére száll.

Hazamegyünk,megáld majd a

Csíksomlyói Szűz Mária.

 

 

Régi magyar áldás

"Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
és melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás,
a szeretetedre szomjazóknak.
És legyen áldott támasz karod,
a segítségedre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed,
azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás,
minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár,
minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed,
Őrizzen meg önmagadnak,
és a Téged szeretőknek."

 

 

 

 

Arámi Miatyánk

 

Kozmosz Anyja-Atyja

Te teremtettél mindent,

Ami a Fényben mozog.

Gyújtsd egy pontba fényedet mibennünk!

Teremtsd most meg egységed uralmát,

Hogy a Te Egy-vágyad

A miénkkel cselekedjék,

Miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is!

Oldd ki hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket,

Amiként mi is eloldozzuk azokat a kötelékeket,

Melyekkel másokat tartottunk!

Egyesítjük a Mennyet és a Földet.

Teljesítjük igazi célunkat:

A hatalom és a tenni vágyás szeretetét,

Amely korról korra megújul.

Hittel és bizalommal megpecsételve,

Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.

Ámen

 

(Jézus, ahogy azt anyanyelvén mondta)

 

Táltos Ima

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
    Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
    Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
    amely a te dicsőségedbe vezet!
    Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
    Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
    Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
    reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
    Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
    és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
    együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!

    AMEN

 

 

INDIÁN SÁMÁN IMA

 

Hadd legyen a szívem útja
Ég, Föld egyesülésének,
Hadd legyen a szívem otthona
Minden földi élőlénynek.

Földi élet, Égi világ
Szívemen át érintkezzen,
Szívem pedig szíve legyen
Minden földi teremtménynek.

 

Oriah Hegyi Álmodó öreg indián verse
Nem érdekel, hogy miből élsz.
Azt akarom tudni, hogy mire vágysz,
és hogy mersz-e találkozni szíved vágyakozásával,
Nem érdekel, hogy hány éves vagy.
Azt akarom tudni, megkockáztatod-e,
hogy hülyének néznek a szerelmed miatt,
az álmaidért vagy azért a kalandért, hogy igazán élj.
Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal.
Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságod középpontját,
hogy sebet ejtett-e már valaha rajtad árulás az életben,
és hogy további fájdalmaktól való félelmedben visszahúzódtál-e már.
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e lenni fájdalommal,
az enyémmel vagy a tiéddel,
Hogy vadul tudsz-e táncolni, és hagyni, hogy az eksztázis
megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél,
vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk
az emberi lét korlátaira.
Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz igaz-e.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek,
hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni
az árulás vádját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet.
Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is,
ha az nem mindennap szép, és hogy isten jelenlétéből
ered-e az életed.


Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal,
az enyémmel vagy a tiéddel, és mégis megállni a tó partján
és azt kiáltani az ezüst holdnak, hogy
- Igen!

Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy mennyit keresel.
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni
egy szomorúsággal és kétségbeeséssel teli éjszaka után,
fáradtan és csontjaidig összetörten és ellátni a gyerekeket?
Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide. .
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában
anélkül, hogy visszariadnál.
Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál.
Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről,
amikor minden egyéb már összeomlott.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni saját magaddal,
és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres pillanatokban.

 

 

Teréz Anya : Az élet Himnusza

 Az élet himnusza

 

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!

Az élet szép - csodáld meg!

Az élet boldogság - ízleld!

Az élet álom - tedd valósággá!

Az élet kihívás - fogadd el!

Az élet kötelesség - teljesítsd!

Az élet játék - játszd!

Az élet vagyon - használd fel!

Az élet szeretet - add át magad!

Az élet titok - fejtsd meg!

Az élet ígéret - teljesítsd!

Az élet szomorúság - győzd le!

Az élet dal - énekeld!

Az élet küzdelem - harcold meg!

Az élet kaland - vállald!

Az élet jutalom - érdemeld ki!

Az élet élet - éljed!

 

 

 

 Szent Teréz Imája

 

Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy
tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen
lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat,
amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott
számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a
tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké.

 

 

 

 Megismerkedhettem ezen sorok írójával-a Pest Megyei Szalán-úgy gondoltam megosztom veletek.

 

Utóirat a Himnuszhoz:

 

ISTEN ÁLDOD A MAGYART
SOK ÉVEZRED ÓTA MÁR.
MOST IS BENNED BÍZ A NÉP ,
S ETTŐL ÚJRA TALPRA ÁLL.
ADD NEKÜNK SZENT LELKEDET ,
KI A JÓRA ELVEZET,
ADJ NEKÜNK NAGY SZERETETET,
HITET S HŰ SZÍVET.
 
ISTEN ÁLDOD A MAGYART,
HITTEL S REMÉNYSÉGGEL.
HŐS FIAINK SZELLEMÉT
ISTENBÖLCSESSÉGGEL.
CSODALÁTÓ SZEMEIK
MOST IS CSODÁT VÁRNAK,
A TE SZENT VEZETÉSEDDEL
CSODÁKRA TALÁLNAK.
AMEN

 

 

Rákoczi Fohásza

 

Őrizd Meg Uram Azokat

Akiket gondomra bíztál

Egyesítsd Őket Velem Szeretetben

Hogy velem együtt egyesüljenek Veled

A szeretetnek abban a kötelékében amellyel magadhoz vonzod Választottaidat.

 

Ezen  gondolatokhoz , ha kedvetek van írjatok.Aki még tud pozitív tartalmú fohászt , imát az írja meg nekem.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

köszönet P.Sándornak

(Tünde, 2010.03.16 23:07)

Köszönöm Sándor a hozzászólásokat.
Nagyon tetszik mind a kettő.

álom-ima

(P Sándor, 2010.03.15 20:14)

Gábriel az álmok arkangyala
Szívem a hely és az idő
fennforgó mélyének
fölszálló éneke -szivárványhídja

Szívem az ég és föld között fölzengő ének
mely a fényben járva
gyógyítja be a sebeket

Szívem a fölzengő kristálytűz
mely álmomban álmára ébreszt

Szívem a vízesés fölzengő dús dala
örömkönnyekkel tisztítja az utamat

SÁMÁN ÉNEK

(Pacsika Sándor, 2010.03.15 20:05)

Feketelábú gyógyító ének
Figyelj rám álom
mondd el mit kell tennem
Mondd el merre kell mennem
Azt beszélik gyógyítod a betegségeket
Segíts most!
Ne hazudj nekem Nap ember
Segíts meggyógyítaniezt....az embert.

himnusz

(zsuzs, 2009.10.16 22:28)

Nagyon örülök hogy rátaláltam erre. Gondolkodtam én is ezen, pont 1 éve, hogy a himnuszunk legyen jobb a mostaninál.
Köszönöm.