Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

19 erőállat pozítív negatív oldala

2009.10.04

Bika

Ha beviharzik a bika az életünkbe, akkor megmutatja a vörös kendõnket: elvezet a gombokhoz, amelyeket megnyomva kihoz bennünket a béketûrésünkbõl. Elvisz oda, megmutatja ezeket a gombokat, és megkérdezi, hogyan keletkeztek. Ezáltal kiszabadítjuk a bennünk fogságban lévõ erõt.

Arra szólít fel, hogy figyeljük meg a dühöt és ennek mechanizmusát, és hagyjunk fel provokáló magatartásunkkal. Megmutatja az alkotó vitákat, az anyaggal, és ezáltal a dolgok mély megértésével ajándékoz meg. A bika vad, vitális élet- és kifejezőerőt ad. Arra is buzdíthat, hogy menjünk el a legvégső határainkig, mindent hozzunk ki magunkból, hogy megismerhessük és fejleszthessük életenergiánkat. Az élet által felkínált szépséget, szeretetet, teljességet és lehetőséget adja. Arra ösztönöz, hogy éljünk teremtő erőnkkel, és ünnepeljük őt meg. Beavat az anyag törvényébe, valamint a gyógyulásba és a földdel való kiengesztelődésbe. Megmutatja, hogyan tudjuk az anyagot és a spiritualitást egyesíteni egymással. Megtanít a belsőleg és külsőleg is gazdag életre és a belső és külső dolgok finom összefüggéseire.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a bika azt tanácsolja, hogy testünket kezeljük a szellem élő templomaként, becsüljük, gondozzuk és formáljuk a testiséget. Egy egészséges test egészséges lelket rejteget magában; egy szép test, amelyben az ember jól érzi magát, minden síkon szépséget von maga után. Mind szilárdabban lehorgonyzunk testünkben, annál jobban tudunk összpontosítani, és a dolgok annál könnyebben bontakoznak ki belőlünk.

A bika éppúgy cipeli terhét a szerencsében, mint a szerencsétlenségben, és ezáltal arra szólít fel, hogy terhünket vigyük méltósággal. Féktelen, vad ereje megtanít az elkülönülésre, az érvényesülésre, valamint arra, hogy néha nemet kell mondani, és arra, hogy ragaszkodjunk akaratunkhoz, hogy szabaduljunk meg a régi sémáktól, a sorsszerű kapcsolatokról és egészségtelen elnyomástól. Egyrészről arra buzdít, hogy tiltakozzunk az áldozatvállalás ellen, másrészt viszont, ha másképpen nem megy, akkor a lehető legtöbbet beleadva hozzunk létre valami újat. A bika megtanít bizakodni az életben, élvezni teremtés szépségeit és megélni az alkotóképességet. Azt javasolja, hogy igyunk az élet vizéből, hogy saját magunk újítsuk meg a vitális erőt és a hatalmat. Megtanít az emberiség táncára a vágyak és ösztönök, az intuíciók és érzések, a megértés és az akarat között. Rávilágít, hogyan különböztessük meg a dolgokat egyértelműen, és rávezet erőnk és képességeink használatára.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a bika materiális, merev, kiszámíthatatlan, hirtelen haragú, nehézkes, makacs, felfuvalkodott, egoista. Hajlamos a provokációra, és hagyja magát is provokálni, költekezik, elmegy egészen a saját határáig, és hagyja, hogy felbosszantsák. Ezenkívül nagy harci kedvvel bír, csak a viadal érdekli, nem látja meg az élet fontos dolgait, aggodalmaskodik és egzisztenciális félelmekkel küzd.

Delfin

A delfin a hangokon, hangzásokon és a frekvenciákon keresztül gyógyít. Az isteni forrással való kapcsolat által az érzelmek gyógyulását okozza. A delfin erõt és képességet kölcsönöz a gyógyításra az energetikai és finomanyagi térben. A delfin ereje gyógyító üzenetet, vigaszt és szeretetet hordoz a hang, a tónus és a hangzat által.

A delfin segítségével más világokból származó erőkkel tölthetjük fel magunkat. Felszabadító álmot hoz, egy jobb világ ideáljait és vízióit, és ezáltal nagy energiákat tart fenn. Magában hordozza az új impulzusok kibocsátásának képességét. Magasrendű morált közvetít, a béke és az új korszak követe. Képessé tesz egyszerre több dolog megértésére, és lehetőséget nyújt a magasabb tudáshoz való hozzáféréséhez. A delfin-medicina utat nyit holografikus, képszerű emlékezetbe, amely segítségével nagyon jól és pontosan emlékezhetünk az eseményekre, a tanulságokra és az emberekre.A delfin erejével rendelkező ember számára nagyon fontos, hogy harmóniát teremtsen maga körül, akár lakásról, munkáról vagy bármilyen kapcsolatról legyen szó. Hozzáfér a magasabb rendű tudáshoz és a hetedik érzékhez. Fejlett etikájának, gyengédségének és kimagasló finomanyagi érzékének köszönhetően többet észlel, mint általában a legtöbb ember. Ezért fontos számára, hogy szeretetteljesen elkülönüljön, ám mégis kontaktusban maradjon társaival. Mindegy, hogy mi jön, bízniuk kell a forrásban, és tartani kell vele a kapcsolatot. Ajánlatos rendszeresen spirituális gyakorlatokat végezni, például meditálni vagy csendes jógagyakorlatot folytatni.


Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a delfin a megmenekülésért, a szeretetért, a gyógyulásért és az éberségért felel. Ez a szeretetre méltó és intelligens állat szerencsét jelez. Nagyon jó emlékezőtehetséggel bír, minden eseményt elraktároz, és ezeket az emlékeket mindig fel tudja idézni. Közlései megbízhatók és pontosak. Megjegyzi a jó cselekedeteket, és támogatja azt, aki jót tesz vele. A bajban ő a megmentő, mindazt megteszi, ami erejéből kitelik. Figyelmezteti, kimenti és irányítja az embert, és szükség esetén segítséget hív. Tiszteli a halottat, a vízbe fulladtakat a partra viszi, hogy illő módon a földbe temethessék őket.

Nagyon kommunikatív, és környezetében mindennel kapcsolatban áll, pontosan érzékeli az élőlények és a tárgyak energiáját. A nagy távolságok ellenére is kitűnően megérteti magát társaival. Kifinomult játékösztönének köszönhetően a világot változatos és kreatív módon képes megismerni. Rábízza magát a nagy világtengerekre, és megtanít bennünket a belső irányításba és a mindennel való kapcsolatba vetett hitre. Természetfeletti képességekkel rendelkezik, ilyen például a telepátia, a lélekgyógyítás, a belső látás... - ezeket az ember is adottságként hordozza magában. Kozmikus mester, nagyon sokat tanulhatunk tőle. Nyitottá tesz bennünket spirituális természetünk számára.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a delfin az igazságtalanságot nagyon nehezen tudja megbocsátani, a jogtalanságot örökre megjegyzi. Játékszenvedélye ellenére nagyon sokat vár el másoktól - talán túl sokat -, például fegyelmet, moralitást, harmóniát, tudatosságot és etikát - éppen annyit, amennyit saját magától elvár. Véleménye néha túlzottan éles, emellett nagyon kritikus és pontos. Negatív oldalához tartozó témák a védtelenség, a naivitás, az önbizalom hiánya, az önámítás, az állandó hullámzás az életben. Hajlamos arra, hogy többet vél felfedezni valamiben, mint amennyi ott ténylegesen van.

Disznó

Ha beront a disznó az életünkbe, akkor szerencsét hoz, mert bevezet az anyaföld erejébe. Teljes gyönyörrel hentereg az iszapban, és ezzel azt mutatja nekünk, hogy szerethetjük és élvezhetjük a földet, amíg rajta vándorolunk.

Számos gyógyító erőt, tapasztalatot és lehetőséget kínál egy magasabb tudatállapot eléréséhez. A disznó átadja a szükséges lendületet, hogy teremtő erőnket fejezzük ki, a sebeket gyógyítsuk be, az öngyógyító mechanizmusunkat aktiváljuk, a bennünk lévő kincseket rejtsük el, a minőséget és a gondosságot fejlesszük, és így a beteljesülést és a szerencsét megtaláljuk.

Anyaállatként bevezet az anyaságba, és szeretetet, együttérzést, teremtő erőt, gondoskodást, felelősségec nyújt, és nyitottá tesz az úton előttünk heverő dolgokra. Képesek leszünk összehangolni egy időben több dolgot, teljes erőnket kibontakoztatni, ezenkívül a kitartást és az ellenálló képességet ki tudjuk alakítani, hogy gyermekünket, vagy azt, amit a világnak adtunk, védjük, óvjuk és gondozzuk. A disznó segít vetni, termékennyé teszi szántóföldünket, kivárja a megfelelő pillanatot, és befejezi, amit elkezdett, ezáltal learathatjuk a termést. Megtanít az „adok-kapok" style="margin: 10px;" egyensúlyára.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a disznó vadságot és elhatárolódást mutat, erőt ad az önvédelemhez, területünk megjelöléséhez és megvédelmezéséhez. A disznó egyértelművé teszi számunkra, hogy fontos néha kiengedni a fáradt gőzt, és hogy az életet, a teremtést mi magunk ünnepeljük, és kívánjunk magunknak valamit. Üzenetet hoz: Isten az égboltot és a Földet alkotta meg - és nem a mennyországot és a poklot. Áldozati állatként az odaadásra nevel, azaz a kisebb feláldozza magát a nagyobb kedvéért, ezáltal erőnk felszabadul.

Bevezet az anyagok, a belső és a külső gazdagság, az iszap és a piszok mágiájának törvényébe és minden formálható anyagba, amelyből minden földi dolog származik. Megtanít arra, hogy teremtő erőnk segítségével egy nagyszerű, gazdag, boldog életet teremtsünk. Mindenevőként nem ítélkezik, úgy fogadja el a dolgokat, ahogy azok jönnek, és örül az ízek különbözőségének és a sokféleség gazdagságának. Így megtanít arra, hogy figyelmünket ne csak egy dologra összpontosítsuk, hanem sok mindent próbáljunk ki, és örüljünk lényünk színességének és teljességének. Súlya által arra nevel a disznó, hogy találjuk meg a középpontunkat, és építsünk fel és tartsunk fenn stabilitást, tartást és erőt. Megmutatja a Föld szent gyógyító erejét. Megtalálunk itt mindent, ami az élethez szükséges, sőt még szellemi táplálékot is, ha itt és most, a jelenben éljük az életünket, és kitárjuk érzékszerveinket.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a disznó a lustaság és az érzéki gyönyör halálos bűnét testesíti meg. Továbbá megszállottságot, birtokvágyat, mohóságot, kötelezettséget, anyakomplexust, kényelmességet, egoizmust, tisztátalanságot, élvhajhászást és játékszenvedélyt, mániákus folyamatokat, tékozlást, akaratosságot, önzést jelképez, valamint hajlamot arra, hogy elhanyagolja magát és lezülljön.

 

Farkas

Ha eléri a farkas a területünket, akkor felkészít arra, hogy rátérjünk a holdfény ezüstös ösvényére, bízzunk belsõ irányításunkban. Bevezet a rituáléba, amely segítségével a bennünk lakozó erõnkkel, a magasabb rendû önvalónkkal kerülhetünk kapcsolatba.

Lelki vezetőként biztos ösztönnel, finom érzékekkel, saját erőnkbe vetett bizalommal, belső rejtettséggel és melegséggel lát el bennünket. Megtanít alkalmazkodni a körülményekhez úgy, hogy közben mégis saját látomásunkat követjük. Megmutatja, hogyan alkossunk bensőnkből kiindulva, és hogyan helyezzük át ötleteinket és kívánságainkat a realitások talajára. Megtanuljuk tőle, hogyan fogadjuk be az üzeneteket bensőnkbe, majd hogyan kövessük őket.

Elvezet oda, ahol gyógyulásra szorulunk, és számos lehetőséget ismer az erő megőrzésére és átadására, éppen a nehéz időkben. Azt is megmutatja, hogyan aktiválhatjuk öngyógyító mechanizmusunkat. A falka meglátogat, és segít megszabadulni a kötöttségektől, démoni erőktől és a múltunkból származó negatív hatásoktól. Végül elvezet a bennünk lévő teljességhez és gazdagsághoz.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a farkas társas lény, aki magasan fejlett, gazdag kommunikációs rendszerrel, kialakult mimikával és széles hangskálával rendelkezik. Ezért megmutatja, hogyan fejezhetjük ki magunkat tisztán, érthetően és egyértelműen ezáltal pontos határokat szabva. Megtanuljuk tőle, hogyan élhetünk nagyszerű eredményeket célul tűzve sikeresen egy közösségen belül. Egy csoport több, mint pusztán alkotóinak az összessége; nagyobb potenciállal rendelkezik a siker eléréséhez, az erők megőrzéséhez és mindezek megfelelő gondozásához. A farkas oldalán megtanulunk élni, alkalmazkodni és mozogni a családon, a közösségen és a területünkön belül. Ha eljött az időnk, akkor megtanít előállni és átvenni a vezetést, így használhatjuk őt a közösség értelmében is, ha egy csoportot vezetni akarunk. Megmutatja, hogyan válunk egy családdá, hogyan leszünk klánunk, tervünk és ötleteink jó vezetője. Megtanít ezekért harcolni, bevetni magunkat, nem feladni céljainkat, és kreatív módon megértetni magunkat másokkal. Nyilvánvalóvá teszi az alázat titkát, mert csak az képes uralkodni, aki szolgálni is tud. Mellette jó vezetővé válunk, aki a nehéz és kemény időkben is nagyszerűen összetartja a csoportot. Megtanuljuk tőle, hogy ez mivel jár: egyedülléttel, egyesülünk belső irányításunkkal, találkozunk a közösséggel, megállapodunk vele, szigorú szabályokat definiálunk, és ezeket betartjuk.

Negatív oldal


Negatív  oldalát  tekintve  a  farkas  csődületet, kirekesztettséget, gyávaságot, vadságot, fegyelmezetlenséget, dörzsöltséget, vakmerőséget, vágyakozást és mohóságot jelent, mivel gyakran többet ejt el, mint amennyi a túléléshez kell. Hagyja magát a csoport nyomása által irányítani; ha támad, akkor azt akkor teszi, amikor gyengék vagyunk, hátulról és általában nem egyedül. Fekete farkasként vörösen izzó szemmel az ősökre és a démoni hatású hajtóerőre utalhat, valamint hiányos gondolkodásra, hatalmi visszaélésre, energiarablásra, gátolt sémákra és erőteljes támadásokra a tudattalan síkján. Ha kihajít a falkájából, akkor az felhívás saját erőnk felhasználására, saját falka alapítására és irányítására.

Hal

A hal egyesít az intuíciónkkal, érzéseinkkel és a bennünk lévõ bölcsességgel. A különbözõ vízáramlatokon keresztül életünk legmélyebb és legmagasabb pontjaihoz irányít és lehetõséget ad arra, hogy kövessük a bennünk lévõ áramlatokat, megbízzunk az életben, megismerjük érzelmi életünket - és megtanuljuk irányítani és felfedezni.

Minden értelmet megnyit, amellyel a finomanyagi energiát, a rezgéseket, az új áramlatokat és a veszélyeket azonnal észleljük, és ennek megfelelően kezeljük. Arra szólít fel, hogy állítsuk erőnket a teremtés szolgálatába, és kövessük a bennünk levő magasabb rendű, finom erőt. A hal az egymással való érintkezés
számtalan formájához és rituáléjához irányít, amellyel energiát cserélhetünk, és új tapasztalatokra tehetünk szert.

Megtanít a finomság és a finomanyagi energia
érzékelésére. Elvezet a víz gyógyító, áldást adó erejéhez és vissza az ősbizalomhoz, ezáltal eljuttat bennünket az életgazdagsághoz, a határtalan lehetőségekhez, és a belső boldogsághoz. Megnyitja a szívünket, fejlődik az együttérzés, a beleértő képesség és odaadásunk az élet tánca iránt.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a hal hiányérzettől szabadít meg bennünket, érzelmi életünk gyógyulását, a szeretetet, az odaadást és a bőséget hozza. Elvezet bensőnk vizeibe és felszólít arra, hogy ott rendet tegyünk azért, hogy a mindennapokban minden érzékünket használhassuk, és megtaláljuk a számunkra megfelelő utat Számtalan színpompában játszó halfajta létezik csillogó halpikkelyekkel, mindenféle nagyságban és formában. Így a hal az élet sokszínűségére és az élet tarkasására utal.
 
Annak megfelelően, hogy melyik hal mutatkozik meg előttünk, elvezet bennünket életünk azon érzelmi oldalára, amelyre figyelmet kellene fordítanunk, hogy kibontakozhassunk vagy meggyógyulhassunk. Kövessük halunk üzenetét. Életünket jelentősen befolyásolja.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a hal érzelemmentességre, határozatlanságra, egzisztenciától való félelemre, gondolatok hiányára, hamisságra, szemfényvesztésre, csűrés-csavarásra utal. A hal egy elveszett lélektöredéket jelezhet, amely hiányérzetet és betegséget okoz. Ilyenkor aztán hiányzik a gondoskodás, a szeretet, a törődés érzése, és így hiányzik a bőség és a gazdagság érzete is.

Kecske

Ha beugrándozik egy kecske az életünkbe, akkor arra szólít fel, hogy teremtsünk kapcsolatot a Föld élõ erejével, amelyben meglátogatjuk a természetet, és érzékeljük és fogadjuk el a Földet a maga teljességében és gazdagságában.

Ő a természet ismerője és az istenek gyógyszertára; ezáltal bevezet a gyógynövények ismeretébe és a gyógyítás tudományába. Megmutatja, hogyan érzékelhetjük a testünket, és hogyan fejezhetjük ki testünk vágyait a tánc, a színház, a sport és a mozgás által. Megmutatja, hogyan leszünk fittek, és hogyan aktiválhatjuk vitális erőinket a test tevékenységével. Egy egészséges test egészséges lelket takar: minden esetben erőt és kitartást kölcsönöz.


A kecskében nagyszerű lelki vezetőre találunk, aki életünk teljesséhez és gazdagságához irányít el bennünket. Elküld, hogy keressünk magunknak közösséget, ott ünnepeljük meg az életet, és ott hozzuk világra teremtő erőnket. Szerelmet, melegséget és biztonságot ad, és arra buzdít, hogy ismerjük meg az élet sokszínű lehetőségeit és haladjunk békésen saját utunkon. Tulajdonképpen akkor mekeg a kecske, ha valami nincs rendben. Megmutatja, hogyan számoljuk fel bűnbakszerepünket, és hogyan oldjuk fel bűneinket; először is a tapasztalat útján belátást nyerünk, rossz lelkiismeretünkre hallgatunk és erőnk egy részét reiáldozzuk, hogy a dolgokat újra rendbe hozzuk, másodszor pedig szarvunkra tesszük, és kihajítjuk mindazt, ami nem tartozik bele az energiamezőnkbe.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve tárgyilagos viselkedése miatt a kecske azt közli velünk, hogy először gondolkozzunk, és csak aztán cselekedjünk. Tanulási képessége megmutatja, hogyan fejlődhetünk okulva hibáinkból, bűneinkből és szenvedélyeínkből. Szarvai erőt adnak nekünk, hogy ellenszegüljünk a sorsnak, és kövessük saját utunkat.

Összeköt a vitális életerővel, a teremtő erővel, a szexualitással, és megtanít, hogyan manifesztálhatjuk a dolgokat a Földön. Arra bíztat, hogy használjuk ki az élet összes lehetőségét, és tekintsünk kis horizontunk fölé. Alacsony igényszintje miatt arra utal, hogy kitartással és visszafogottsággal sikeresen oldhatjuk meg a nehéz helyzeteket.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a kecske suta, konok, makacs és önfejű. Jelenthet
hiányos önbizalmat, bűntudatot, félénkségét, áldozatvállalást, eltérítést,
hiszékenységet, pletykásságot, állandó mekegést minden miatt. Intenzív testszaga miatt utalhat tisztátalanságra, valamint állati viselkedésre, és a bakok feltűnő viselkedése miatt - a bakok meghágják a bakokat és levizelik saját magukat - szexuális perverzióra, ösztönszerű viselkedésre és ferdeségre. 

További információk 

A kecske a kínai állatkörben a nyolcadik jegy a tizenkettőből (a bárány és a kecske azonos), amelynek megfelelője a nyugati asztrológiában a Rák. A kecske évei a következők: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003... Azok, akik ezekben az években születtek, művészetkedvelőnek, kreatívnak, szeretetre méltónak, békepártinak, intelligensnek, a természethez kötődőnek és empatikusnak számítanak. A kecske-amulett a teljességet, a vitális életerőt, valamint a belső gazdagságot jelképezi, és segít megbékülni a föld erőivel.

Kígyó

Ha elér bennünket a kígyó, akkor eredetünk erejéhez és hatalmához vezet bennünket. Arra vár, hogy mi felébresszük õt, és õ minket. Arra ösztönöz, hogy ne meneküljünk a bennünk rejlõ hatalom elõl, hanem használjuk ki, és éljünk vele.

Megmutatja, hogyan éleszthetjük fel, irányíthatjuk és építhetjük fel életerőnket, amelyben egyesülünk a belső forrással, és segítségével felmelegítjük magunkat. Megmutatja, hogyan alakíthatjuk tüzünket szellemi tűzzé és teremtő esszenciává. Bevezet az átalakulás erejébe, és rávezet a magunkból kiinduló fejlődésre: vessük le néha-néha elöregedett külsőnket; minden vedlés után teljes lényünkben növekszünk. Megtanít a testünk szeretetére, és hogy miként használhatjuk az átalakulás eszközeként és a legmagasabb tudatállapot elérésére.

Megtanít hallgatni az ösztöneinkre és megérzéseinkre. Bevezet bennünket az energia spirális táncába, hogy megtaláljuk saját isteni ritmusunkat, és kibontakoztassuk erőinket. Arra bíztat, hogy néha vonuljunk vissza, hogy vele együtt bensőnkben fejlesszük tovább az erőket. Bevezet az élet bölcsességének könyvébe, engedjük, hogy átvezessen az árnyékon és a fényen. Ha elsajátítjuk medicináját, akkor minden területen nagy potenciállal rendelkezünk majd és felépíthetjük, irányíthatjuk és vezethetjük a gyógyító frekvenciát.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a kígyó hatalmi pálcánkat nyújtja felénk. Bevezet az élet nagy erőibe, amelyeket ő tart szemmel. A nagy istennő megtestesüléseként az ősi női misztikummal egyesít bennünket. Megtanít a kígyótáncra: ismerjük őt, így képesek vagyunk könyörögni az erőért, ezeket spirálisan felépíteni vagy feloldani, magunkat más állapotba hozni, és befogadni más birodalmak üzenetét, irányítani a vibrációkat és a hullámokat, hatalmas energiamezőt teremteni magunk körül, befolyásolni azokat az energiákat, amelyek termékennyé teszik mezőnket, és gyógyulást hoznak nekünk és másoknak is. Nem szabad visszaélni azokkal az erőkkel, amelyeket magában hordoz. Így megtanít a méreg használatára: gyilkolásra vagy gyógyításra. Utat mutat a földön, a földben és vissza a szellemi területekre.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a kígyó kétszínűséget, agresszivitást, féltékenységet, irigységet, gerinctelenséget, levertséget, feleselést, hátsó szándékot, fontoskodást, bizalmatlanságot, bosszúvágyat, szexuális vágyakozást, titkolózást, távolról irányított viselkedést, önfeláldozást, bénulást, saját erőnk beszűkülését, tudattalan hajtóerőt, vágyakat és függőséget jelent. Nagy félelmekre és visszaélésre utalhat.

További információk

A kínai asztrológiában a kígyó a hatodik a tizenkét jegy közül, ami a nyugati
asztrológiában a Skorpiónak felel meg. A kígyó évei a következők: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001... A kígyó bölcsességet, gyógyító erőket, humort, mélységet ad. Ezekben az években ellentmondásos tendenciák jellemzők: egyrészt kedvez az üzleti tevékenységnek és a kapcsolatoknak, másrészt viszont botrányt és meglepetéseket is tartogathat.

Kos

Ha berobban a kos az életünkbe, akkor a kezdeményezés és az újrakezdés tüzét hozza el nekünk. Arra buzdít, hogy ébresszük fel lelkesedésünket egy dolog iránt, engedjük felnövekedni, és az így keletkezett energiát koncentráljuk és irányítsuk egy pontra.

Arra emlékeztet, hogy energiánk bensőnkben egy magasabb rendű forrásból ered, és az embernek újra meg újra vissza kell térnie ehhez a forráshoz, hogy új erőt építhessen fel. Megtanít aktiválni ezt a kapcsolatot a nyugalmi fázison keresztül.

Megmutatja, hogyan hallgatózzunk befelé, hogyan tisztogassuk az energiamezőnket, és hogyan építsük fel erőnket a következő akcióra. Akaratot és erőt ad, hogy szembeszegülhessünk a sorssal, új utakon járhassunk és továbbfejlődhessünk. Érdekeink és céljaink megvalósítására tanít, és felszólít arra, hogy hagyjuk abba a jajveszékelést! Ha az élet nem felel meg úgy, ahogy van, akkor változtassunk rajta; csupán tőlünk függ. Változtassuk meg azt, amit tudunk és álljunk ki saját érdekeink mellett.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a kos feje a testhez képest viszonylag nagy; így a kos a szellem és a megértés erejére utal, amelynek során praktikus megoldásokhoz vezet bennünket. A tekintetet vonzza a fenséges spirál formájú szarvak látványa, amelyek az akarat, a csatában való győzelem és az önuralom jelképei, de a körben visszatérő, spirális fejlődésé és lényünk növekedésé is. Nyájállatként a vezetés erejét adják nekünk, és emellett megtanítanak arra, hogy hogyan vessük be energiáinkat a legmagasabb erőkkel szemben, és hogyan vessük alá akaratunkat egy magasabb rendű lény irányításának. Így megtanít arra, hogyan fejleszthetjük az erőnket, amelyre akkor van szükség, ha egy csapatot kell vezetnünk. Harci erejével megóvja energiamezőnket.

Mivel a hibák és a kudarcok ellenére vidáman megy tovább, és célját nem veszti szem elől, optimizmust és bátorságot hoz, ami ahhoz kell, hogy folytathassuk utunkat. A mitológiában ő a teremtés és a kezdet istene: arra bátorít bennünket, hogy az anyagot tettel formáljuk, és bontakoztassuk ki teremtő potenciálunkat. Megtanít a kozmosz nagyobb és finomabb összefüggéseire. Közvetít az isteni energia és az emberek birodalma között. Bátorságot ad új ugrások megkockáztatására, új területek meghódítására és egy szilád alap megteremtésére.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a kos makacsságra, dacosságra, vak dühre, változékonyságra, fékezhetetlenségre, egoizmusra, támadásra, impulzivitásra, azonnali változásra utal. Ezenkívül túl racionális, anélkül dönt, hogy hallgatna a szívére és megfigyelné a test erőit.

További információk

A kos összeköt a szellem uralmának ismeretével, a manifesztáció erejével, a mentális erővel és az akarat irányításának technikáival, ahogy azt az NLP teszi. A Kost a nyugati asztrológia első jegyeként a tűzelemhez rendelik hozzá, a Mars irányítása alatt áll. A Kos szülöttei (március 22-től április 20-ig) akaraterősek, alkotók, találékonyak, művésziek. A kos-amulett a lelki energia hatalmát jelképezi.

Kutya

A kutyát általában a vízelemhez rendelik hozzá és azt a medicinát hordozza, amire az embernek éppen szüksége van ahhoz, hogy megtalálja önmagát és követhesse saját útját. Velünk tart a mély emberi emóciók, mint a hûség, a szenvedés, a fájdalom és a mélyen ülõ félelmek kísérõjeként.

Mindig rendelkezésünkre áll, teljesíti a küldetését: megvédelmez bennünket, feltétel nélkül szeret, felmelegít, elkísér, megment, őrzi területünket. Ha már nincs mit tenni értünk, akkor egyszerűen csak hűséges társként ad bátorítást mellettünk. Bármit elvisel, bennünket is, még akkor is, ha nem a legjobb oldalunkat mutatjuk neki. Farok csóválva, boldogan közeledik felénk újra meg újra, kontaktusra van szüksége. Számít ránk, teljesen mindegy, hogy mi a helyzet, nem rejtőzhetünk el! Álljunk az ajtó elé, érzékeljük a természetet, és fogadjuk el mindig olyannak, amilyen.

Feltétlen szeretettel mutat rá arra, hogy minden egyes nap egy új kezdetet jelent, és minden nap új fejlődési lehetőséget hordoz magában, ezért lépjünk kapcsolatba a világgal! Megtanít a jelenben gondolkodni, hogy mindennap feladatok és kötelességek után kell nézni, és követnünk kell megszokott életritmusunkat. Kitartásának, életritmusának és védelmének köszönhetően csodálatos gyógyulást hozhat, ezalatt segít az érzelmek átélésében, a szenvedésben, egészen addig, amíg végül ezáltal fel nem oldjuk ezeket. Így megmutatja az életminőségünkhöz vezető utat.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a kutya fantasztikus társ és tanítómester. Aki a kutya-medicinát birtokolja, az képes hűségesen és őszintén az élet nehéz pillanataiban is kiállni valaki mellett, az illetőt elkísérni a gyógyulás útján és újra elvezetni az életörömhöz. Képes teljesen visszafogni magát, megnyílni mások energiájának, és erejét rendelkezésre bocsátani, hogy jelenlétével gyógyítson. Éberségével, fogékonyságával, szaglásával és biztos ösztönével minden bánat okára és a gyógyulást segítő orvosságra is rábukkan. A kutya továbbá csodálatos nyomkövető és útitárs. Őrködik lelki mezőnk felett, hogy nyugalommal tudjunk visszavonulni bensőnkbe, és onnan indítsuk útjára tetteinket. Léleklátónak számít, és idejében figyelmeztet a veszélyre, amelyet ha szükséges, akár élete árán is elhárít. A lényeg megérzésének adottságát kapjuk tőle, mielőtt a baj a területünket, illetve annak határát elérné.

Vadászként gondoskodik az élelemről és az erőről, amelyre szükségünk van önmagunk fejlesztéséhez és a továbblépéshez. Gyakran észrevétlenül veszi le vállunkról terheink egy részét; hűségesen veszi át a terhet, hogy gyógyulhassunk. Megóvja energiáinkat az erőkkel szemben, amelyek megpróbálnak felrázni, őriz és védelmez a sötétségben. Tisztán tartja energiánkat, megmutatja, hogyan tudunk egészségesen elhatárolódni a világtól, és így rátalálni arra, ami fontos az életünkben függetlenül attól, hogy a többiek mit gondolnak róla. Segít felszabadulásunkban.

Negatív oldal 

Negatív oldalát tekintve a kutya a meggondolatlan parancsosztogatásra, zárkózottságra, kíváncsiságra, pesszimizmusra, mogorvaságra, konokságra, fenyítéstől való félelemre, erős elhatárolódásra, rejtett agresszióra, gátlástalan dühre, veszettségre utalhat, valamint arra a hajlamra, hogy hirtelen avatkozik olyan ügyekbe, amelyekhez semmi köze, és sokkal inkább igazodik másokhoz, mint saját magához. Utalhat energiarablásra, démoni erőkre, szerepjátszásra, szereposztásra, amelyek a nemzetségből, az ősök világából és az alsóbb világból kihatnak az életre.

További információk

A kínai asztrológiában a kutya a tizenegyedik jegy a 12 jegyből, ami a nyugati asztrológiában a Mérlegnek felel meg. A kutya évei a következők: 1910, 1922. 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006... Ezekben az években a környezet, az idealizmus, a kapcsolatok és a szabadságjogok megerősödnek. A kutya típusú emberek megbízhatónak, kitartónak, hűségesnek, lelkiismeretesnek, lojálisnak és őszintének számítanak. A maja és az azték kalendáriumban a kutya az irányítást testesíti meg. A kutya-amulett az éberségért és a védelemért felel.

Ha a ló belép az életünkbe, az gyors, azonnali, nem várt fejlõdést és a tudat kiszélesedését eredményezheti. A ló bátorságot önt belénk, hogy követhessük küldetésünket, bármilyennek is tûnik az.

Arra szólít fel, hogy lelkesedéssel és optimizmussal valósítsuk meg látomásainkat, ötleteinket és elképzeléseinket. Az ismeretlenbe való ugrásra ösztönöz, és erőt ad az élet kockázatainak felvállalásához, új partok felkereséséhez és új dolgok elkezdéséhez. Azokban az időkben, amikor nem tudunk, vagy nem akarunk továbbmenni, elvisz, átvezet és megmutatja, hogyan nyerhetjük vissza életenergiánkat. Megmutatja azt, ami igaz, megtanít a tükörbe nézni, a dolgok mélyére tekinteni, és a hatékony erőt felismerni. Csalhatatlan érzéke és összeköttetése a környezettel segít megtalálni a helyes utat.

Arra buzdít, hogy néha forduljunk befelé, nyugodjunk meg, és vizsgáljuk meg bensőnket, hallgassunk belső hangunkra, és érzékeljük ezt a hangot. A ló tanító, a beavatás mestere, szellemi vezető és mágikus jósállat; megbízhatunk benne.
A ló számos mágikus tulajdonsággal rendelkezik: szemével mindent tízszer nagyobbnak lát, és az igazság állataként képes mélyen bepillantani a múltba, a jelenbe és a jövőbe. Nagy lelki erővel rendelkezik, ilyen például a hűség, a bátorság, az eszesség, a szeretet, az öröm és a bánat, amelyeket képes kifejezni. Ismeri a nyelvet, és képes vezetőjének tanácsot adni. Beavat bennünket a természetfeletti erőkbe, és erejével fel tudja éleszteni a halottakat. Az első ugrásra eltávolodik a földtől, a másodikra a pokol és a halál ösvényére ugrik, a harmadikra pedig a mennyország kapujához érkezik. A vörös ló a Földre vezet bennünket, a fekete az árnyékvilágba, a fehér pedig az égbe.

Pozitív oldal
 
Pozitív oldalát tekintve a ló a szellemvilág egyik segítő állata; a szélből keletkézik és ezáltal a széllel, a felhőkkel és az égbolttal áll kapcsolatban. Elvezet személyes mesteri tudásunkhoz, vízióinkhoz, ötleteinkhez, sugallatainkhoz, és képessé tesz a másvilágról származó üzenetek befogadására és továbbítására. Éppúgy irányítja lépteinket a rejtett árnyakhoz, démoni erőkhöz, őseink nyugvó hagyatékához, múltbeli tettekhez, mint a bennünk lévő békétlenséghez és tudatalattink csalóka erőihez. Beavatással vezet el a misztikum megnyilatkozásához és az élet teljes spektrumához. Hozhat üzenetet a lét minden síkjáról, elvihet a lelkek világába, és ott elkalauzolhat bennünket.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a ló meglepően és hirtelen reagálhat. Ezért hirtelennek, könnyelműnek és impulzívnak tartják. Saját egyénisége van, makacs, egoista, türelmetlen, nyughatatlan, nyakas, arrogáns és nagyon büszke. Utalhat hatalmi harcra, uralkodási vágyra és gőgösségre vagy arra, hogy valaki rossz úton halad.


További információk

A lóhoz az indián hagyomány szerint a mennydörgést, a villámlást és a nyugatot rendelik hozzá. Ezek meglovagolása a misztikus halált jelképezi, a fény és az árnyék harcát, a lélekutazást és a lélek hatalmát. A ló a kínai állatkörben a hatodik jegy a tizenkettőből, és a nyugati asztrológia Ikrek csillagjegyének felel meg. A ló évei a következők: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002... Azok, akik ezekben az években születtek, ravasznak, gyorsnak, gyakorlatiasnak, szenvedélyesnek, lelkesnek, optimistának, életerősnek, szellem-gazdagnak, boldognak, barátságosnak és függetlennek mondhatók. A ló éve újításokat, kalandot, dinamizmust, utazást és izgalmakat jelent. A Ji-csingben a négy állatszimbólumból a ló az egyik legfontosabb: megvalósulást és megújulást képvisel. A ló-amulett a lélek vezetését és a mesteri tudást segíti.

Macska

A macska a meditáció nagy mestere. Az õ erejével ellátott ember arra hivatott, hogy lelke útját kövesse. A macska kitûnõ lélekvezetõ, feltûnés nélkül, simulékonyan mozog a világok között és az idõn keresztül.

Védencének hetedik érzéket és antennákat ad a természetfeletti területek felfogásához. Akit a macska vezet, arra éles, éber megfigyelőképességét ruházza át, valamint csípős nyelvét, intelligens talpraesettségét, a teljes ellazulást, a saját út követésébe vetett bizalmat, és az ösztönös belső vezetésben való feltétlen hitet. A macska tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan boldogulhatnánk jobban az életben, hogyan törődhetünk jobban magunkkal, és hogyan tartsuk meg szabadságunkat és függetlenségünket.

Elhozza a Nap erejét, az öntudatot. Nem mindennel kell kezdenünk valamit azok közül, amelyek kívülről hatnak, vagy ami velünk történik. Ezer oka lehet annak, hogy egy dolog miért olyan, amilyen. Engedjük el magunkat, és figyeljük bensőnket - tudni fogjuk, hogy mikor kell élénknek lenni, és mikor kell egyszerűen csak létezni. A macska erőt kölcsönöz, hogy gyorsan és ösztönösen cselekedjünk, hogy az energiarablókat szempillantás alatt felismerjük és ártalmatlanná tegyük, hogy az életet játékként, az összetűzéseket az élet iskolájának leckéiként fogjuk fel. Arra ösztönöz, hogy szakítsunk időt magunkra, hogy feltöltődjünk az örök forrás fényében, hogy a gondolatainkat összerendezgessük, lehetőségeinket és ötleteinket fejlesszük. A macska szemmel tart bennünket; arra szólít fel, hogy legyünk éberek, aktívak és cselekedjünk öntudatosan, valamint óvjuk meg szabadságunkat. Senki nem tudja érdekeinket jobban képviselni, mint mi magunk, vállaljunk hát felelősséget az életünkért. A sámán-munka során a macska védenceinek bölcsességet, intuíciót,   belső  vezetést, jóstehetséget ad, és képessé teszi a villámgyors cselekvésre és a dolgok magas fokú megértésére. Segít saját mezőnk állandó tisztításában, a sötét erők elűzésében és a vitális életenergia felépítésében.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a macska nappali és éjszakai aktivitásra is képes. Hirtelen reagál, és kiszámíthatatlanul viselkedik, így megtartja saját önállóságát és szabadságát. A vadóc, független embereket képviseli, akik férfi és női tulajdonságokat egyesítenek magukban, gondoskodnak magukról, élvezik az életet - akár egyedül, akár közösségben - és elérik azt, amire szükségük van.

A macska bújik és teszi a szépet, de éppúgy fújtat és verekszik, lehet gyengéd és simulékony, de a szabályokkal és elvárásokkal szemben vadul és zabolátlanul lép fel, ha éppen úgy tartja kedve. Olyan törvényeket követ, amelyek nem ebből a világból származnak, megvan a maga stílusa, hűsége, barátságossága és lojalitása, amelyet kifejezésre juttat. A macska hetedik érzékkel rendelkezik, amellyel érzékeli a föld és ég között létező dolgokat. Így a jövőbe is lát, észleli a démonokat és a szellemeket, van előérzete, és összhangban áll az egyenesen ható energiával. Mezőjét tisztán tartja, ahogy magát is állandóan tisztogatja. Területét megjelöli és megvédi a betolakodóktól és tolvajoktól; egy csata után gyorsan kipiheni magát.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a macskákról azt mondják, hogy morcosak, önfejűek, érdektelenek, kiszámíthatatlanok, egocentrikusak, extravagánsak, figyelmetlenek, türelmetlenek, néha kegyetlenek, vitakeresők és tolvajok. Szerencsétlen változásokra mutatnak rá, mint a kényszer és normák miatti szabadság korlátozására. Manipulációt, fekete mágikus támadást, energiarablást, hátráltatást és álcázást is mutat.

Madár

A madár eloldoz földi nézõpontból és elvezet a lélek halhatatlan világába. Szárnyai alatt egy felsõbbrendû látásmódot sajátíthatunk el. Ebbõl a szemszögbõl jobban felismerhetjük és megérthetjük az összefüggéseket.

Minden madár - fajtájától függően - különleges orvosságot kínál, és speciális dolgokra hívja fel a figyelmünket, amelyek jelentősséggel bírnak. Figyeljük meg, hogy milyen színű és hangú madár jön el hozzánk. Egy madár mindig új irányokat és harmóniát jelent, erőt ad a repüléshez. Szárnyain új horizontok nyílnak meg számunkra, új ismeretek áramlanak hozzánk, amelyek arra buzdítanak, hogy kerekedjünk fölül saját magunkon.

Kövessük madarunk üzenetét, engedjük, hadd kínáljon fel gyógyírt számunkra. Kérdezzük meg, hogy segítő állatként, egy másik világ követeként vagy erőállatként jelent meg előttünk. Figyeljünk arra, hogy mit akar mutatni. Lépjünk kapcsolatba képességeivel, kövessük tanácsait, mert egyenesen a Nap városából érkezett hozzánk.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve egy madár akkor bukkan fel a világunkban, ha emlékeztetni szeretne az isteni forrásra, a lét könnyedségére és ennek a világnak a fényére. Visszaadja lelkünk erejét és talán egy elveszett részét is. Elcsiripeli az erődalunkat vagy a lélekdalunkat, hogy felélessze a bennünk lévő energia halhatatlan részét. Arra buzdít, hogy vegyük észre az élet körforgásának nagyobb összefüggéseit. Emlékeztet arra, hogy képesek vagyunk repülni, szárnyakat kölcsönöz, felemel bennünket. Arra szólít fel, hogy kvalitásait olvasszuk bele az életünkbe, énekeljünk, nevessünk, táncoljunk, és fogjuk fel életünket játékosan és könnyedebben. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy figyeljünk bizonyos erőkre, és biztosítsunk nekik helyet az életünkben. Vele képesek vagyunk fénnyel teli erőket, például angyalokat behívni az életünkbe, ezáltal megnövekszik a rezgése, és meg tud változni. Arra ösztönöz, hogy hagyatkozzunk lelkünkre, szellemi vezetésünkre, és kövessük őt.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a madarak beképzeltséget, gyötrő lelki vágyódást, valamint a lélek sérüléseit szimbolizálják és hajlamot arra, hogy nem akarják érinteni a tények talaját, nem akarják felfogni az igazságot, csak a fényt látják, az árnyékot nem hajlandók érzékelni, nincsenek ténylegesen jelen.

Medve

A medve-medicina pontos, erõs, magas hatásfokú, koncentrált; nagy figyelemmel és tisztelettel kell fogadnunk.

Ahhoz, hogy regenerálódjunk, megoldást találjunk, vagy választ kapjunk, semmi másra nincs szükségünk, mint a medvével - mint, erőállattal - való találkozásra, a medve barlangjára, nyugalomra és alvásra, vagy az erdőben egy magányos sétára, a többi megoldódik magától. A visszavonulás és a nyugalom idején, mialatt az álmainkon keresztül betekintést nyerünk más világokba, üzenetet kapunk, amit, ha eljön az ideje, nyilvánosságra hozunk. A medve rámutat arra, hogy minden bennünk lakozik, és fontos, hogy koncentráljunk szívünk hangjára, és halljuk meg bensőnk hangjait. Itt alakítjuk ki világunkat, és készülünk fel a változásokra, itt hozunk létre új dolgokat, itt találjuk meg a válaszokat és a megoldásokat, amelyek egy alkalommal majd hasznunkra lesznek.

A medve-medicinához hozzátartozik a ciklusok ereje, a spirálok és a körök, a belső es a külső világ, a természetes védelem és az önmagunkról való gondoskodás, saját erőnk használata és a természettel való összhang. A medve megajándékoz azzal a képességgel, amelynek segítségével létezhetünk a belső és a külső világban, és befelé fordulva másoktól függetlenül alakíthatjuk ki álláspontunkat. Az ösvény őrzőjeként figyelmet és tiszteletet követel az anyatermészet és védencei számára.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a medve közvetíti a megfelelő időpont érzetét, valamint az élet körforgásának és a természettel való kapcsolatnak a megérzését, és önmagunk felfedezésének erejét. Arra emlékeztet, hogy meg kell keresnünk, és élveznünk kell az élet örömeit. A medve védelmet, tartást és tájékozódást nyújt, tanácsa hasznos, mert létének egyik része szilárdan, megrendíthetetlenül gyökerezik a másvilágban. Tanítóként a belső világba, a sámánok világába vezet. Tőlük mindent megtanulhatunk a föld erőiről, a teljességről és a gondoskodásról, gyermekeink védelméről, az évszakok táncán keresztül történő erőharmonizálásról. Bensőnk gyógyító folyamataiban védelmet, erőt, tetteket biztosít.

Negatív oldal

Negatív oldaláról közelítve a medve közönyösségre, kedvetlenségre, mogorvaságra és lustaságra utalhat, és arra, hogy az életben valami nem stimmel. Ha veszély közeledését látja, akkor brutálisan lecsap és támad tekintet nélkül a veszteségre. Ezért a durvaság, a mohóság, a kompromisszumkészség hiánya, a rombolás és a kegyetlenség vádjával is illetik.

További információk

A barnamedve egy jegy az indián horoszkópban, az aratás idejéhez (augusztus 22-től szeptember 21-ig), a teknősbéka-klánhoz, valamint a déli szélhez kapcsolódik: iránya dél-délnyugat, növénye az ibolya. A hozzátartozó témák az ítélőképesség, a szerénység, a gyakorlatias cselekvés és a szorgalom. A medve-amulett védelmet nyújt, gyógyulást hoz, erőt, vitézséget, bátorságot és kitartást ad.

 

Oroszlán

Ha az oroszlán beszökken az életünkbe, akkor arra szólít fel, hogy térjünk vissza belsõ középpontunkba, és cselekedjünk lényünk magjából kiindulva. Gyakran felaprózzuk magunkat, vitatkozunk lentrõl, fentrõl, jobbról, balról, és elveszítjük rálátásunkat bensõnkre.

Természetesen ott, a forgószél közepében rejlik az erő, a nyugalom, a mesteri tudás, az önuralom, a koncentráció és a bölcsesség. Az oroszlán arra emlékeztet, hogy ne cselekedjünk mindig azonnal, hanem először nyugodtan gondoljuk végig a dolgokat, hagyjuk munkálkodni bennünk őket anélkül, hogy végkövetkeztetést vonnánk le. Bizonyos dolgok saját maguktól megoldódnak, ha középpontunkban maradunk és mindent pontosan megvizsgálunk ahelyett, hogy felelőtlenül cselekednénk.

Azok a tettek, amelyek bensőnkből erednek, erővel rendelkeznek, és kevés energia kell a hatékony tetthez. Ha kiegyensúlyozottak vagyunk, akkor egy olyan mezőt teremtünk, amely bizonyos frekvencián rezeg, és azokkal, akik ugyanilyen hullámhosszon vannak, rezonál.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve az oroszlán nem cselekszik, hanem utasítást ad, és csak olyat tesz, amit más nem képes megtenni rajta kívül. Tanuljunk tőle! Elvezét az önbizalomhoz, a saját magunkban való hithez. Engedjük, hogy a bennünk élő Nap tündököljön, mert ereje és sugara boldoggá tesz mindenkit, akit megérint. Az isteni hatalom és dicsőség már bennünk van, fejlesszük ki az erőt és a kitartást oroszlánszívünkből. Ismerjük meg magunkat, és tanuljuk meg megérteni belső folyamatainkat, miközben a világ elé lépünk, és kipróbáljuk az erőnket. A legmagasabb dolog, a Nap ereje és dicsősége legyen a mérce. Az
isteni forrást képviseli, a tudatosságot és az isteni leheletet, amelynek fénye és melegsége mindent átjár.

Az oroszlán megtanít arra, hogyan lobbantsuk lángra és őrizzük meg az igazság tüzét, és ha szükséges, hogyan lehet vele szabályszerűen begyújtani, hogy minden lángba boruljon. Az erőt, a győzelmi akaratot, a kézséget, a bölcsességet, az autoritást és a bátorságot képviseli. Az oroszlán erőt iad művünk megalkotásához és a körök lezárásához. Megtanít arra, hogy higgyünk saját magunkban, és a világot, valamint annak fejlődését kezeljük optimistán. Emlékeztet a kitartásra és a közösség védelmére, valamint arra, hogy mindennek megvan a maga helye és rendeltetése. Védőállatként elűzi a sötétségben az árnyakat.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve az oroszlán büszkeségre, kicsapongásra, önimádatra, autoritási és hatalmi problémákra, saját erőbe vetett hiányos bizalomra utal. Ha megsebesül vagy halott, akkor nehézségeket és egy ügy végét jelzi. Óvakodjunk túlzott forróságtól, a haragtól, a méregtől és az oroszlán minden agresszív megnyilvánulásától, mert az nagy károkat okozhat.

További információk

Az oroszlán nagy életbölcsességekhez vezet el bennünket, hasonlít a szfinxre. Ő őrzi a birodalmak és a monarchiák beavatásának titkait, egyesíti a királyi úttal. A nyugati asztrológiában az Oroszlán az ötödik jegy (július 21-től augusztus 21-ig). Ez szilárd, kardinális, férfias tűzjegy, amelyet a Nap irányít. Az Oroszlán-jegy szülöttei bátrak, nagyvonalúak, kreatívak, energikusak és akaraterősek. A feng shuiban az oroszlán a bátorságot és a kitartást képviseli; a ház és kapu őrzőjének számít és a bágua területeken karriert, segítő barátokat, családot és dicsőséget jelez. Az oroszlán-amulett önbizalmat, hatalmat és erőt ad.

Pillangó

Ha a pillangó felbukkan az életünkben, akkor a bennünk rejlõ erõ forrására és fejlõdésünk következõ, elõttünk álló fokára figyelmeztet. Itt az idõ, hogy felkészüljünk egy mélyebb, belsõ átalakulásra, régi létünk elhagyására, és ezáltal egy új élet elnyerésére.

Advertisement

Ahhoz, hogy egy új állapotot érjünk el, nagyon mélyre kell visszavonulnunk, be kell hálózzuk magunkat egy gubó tündöklő fényébe, és ki kell várjuk, amíg eljön a kibontakozás ideje. A pillangó arra ösztönöz, hogy hagyjuk magunk mögött a régit és az ismétlődőt, legyen szó gondolkodási módról, viselkedési sémáról, szokásokról, kapcsolatokról vagy tárgyakról.

Arra figyelmeztet, hogy koncentráljunk lényünk magjára, mígnem új színpompában, új életérzéssel és új könnyedséggel ki nem lépünk a világ színpadára. Megmutatja, hogyan tudunk ellenállni a veszélyeknek és az élet kísértéseinek, elvezet a tisztulási folyamatokba, és rábukkanhatunk szívünkben a forráshoz vezető útra.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát  tekintve a pillangó sokféle fajtáján keresztül azt mutatja, hogy egy metamorfózis mennyire különböző, és mégis minden egyes alkalommal egyedi tud lenni. Így, ahogy Szidhárthából Buddha, Jézusból Krisztus lett, ez az emberi fejlődés átalakulásának az egyik útja. Ha követjük őt, akkor megisszuk szívünk kelyhéből a nektárt, és megörvendeztetjük vele a többieket. A pillangó arra buzdít, hogy vigyük el az öröm, a gyógyulás és a szépség szelíd, csodás, kozmikus fényét az emberekhez, hogy a nehéz és a sötét időszakokban is újra emlékezhessenek elpusztíthatatlan lelki természetükre. A kibontakozás szimbólumaként a pillangó értünk van, aki állati erő nélkül, és a levegő boldog fuvallataként hat. A kozmikus fény ennek a szelíd gyógyító erőnek a hírnöke, elhív bennünket, hogy együtt csodáljuk a természet szépségét, színpompáját, és emlékeztet saját légies, színes oldalunkra. Figyeljünk a színekre, amelyeket a pillangó mutat! Megjelenése a mennyei birodalmak illatára emlékeztet bennünket, és lelkünk feltámadásának útját mutatja meg. Abban a pillanatban, amikor elszakadunk a mindennapoktól, és követjük az álmainkat, megnyílik lelkünk világának kapuja. Ezután a pillangó emlékekhez, álmokhoz, vágyakhoz, magasabb rendű célokhoz és ideákhoz vezet, és fogékonnyá tesz a kozmikus fényre és a szív szavára. A halálon keresztül megmutatja az újjászületéshez vezető utat.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a pillangó csapongást, nyughatatlanságot, törékenységet, bizonytalanságot jelent. Nyugtalan szellem, mivel álmait csak nagyon nehezen tudja valóra váltani, és nem képes megmaradni egy dolog mellett. Egy sebesült vagy elpusztult pillangó egy fejezet végére, egy pontatlan ügyre, túlzott kihívásra vagy sérülésre utalhat, amelyre oda kell figyelni. Egy sötét pillangó csalásra, leplezésre és lelkünk köntösében lévő szennyezésre hívhatja fel a figyelmet.

Pók

Segít feltérképezni mindazokat az erõket az életünkben, amelyekfüggõséget és csalódást okozva életenergiánkat megbénítják. A pók bemegy velünk a sötét sarkokba és szögletekbe, így ott is rendet tudunk tenni.

Erőt ad, hogy felelősséget vállalhassunk az életünkért, szövögethessük látomásainkat, és álmainkat valóra váltsuk. Megtanít arra, hogy a kényelmes áldozathozatalt feladjuk, és ne tegyünk többé másokat felelőssé életünk alakulásáért. Mi magunk alkotjuk világunkat, életünk minden percében. Vállaljunk felelősséget - most! Hagyjunk fel a várakozással, és kezdjünk el alaposan foglalkozni önmegvalósításunkkal.

A pók beavat a világ magasabb rendszerébe, ahol az öregséggel, veszéllyel, halállal és mulandósággal konfrontál, és felszólít az ébredésre. Benne bölcs lelki társra találunk. Megvéd a sötét erőktől, mivel kifeszíti hálóját, és fennakad az, aminek nem kellene a területünkön lennie. Lehetőséget ad a másvilág sokféle síkjain való mozgásra és a sorsunk fonalának, a kötöttségeknek, de a tiszta összefüggéseknek is a felismerésére. A pókasszony okos tanítónő, aki képes megfigyelni, kivárni, alkotni, felépíteni és rombolni. Ezek a tulajdonságok a megfelelő pillanatot felhasználva hatalmas erőt kölcsönöznek nekünk, amelyet bevethetünk életünkbe.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a pók összeköt bennünket a „nagy anyával" és női misztériummal. Olyan állat, aki sok embert félelemmel és ijedtséggel tölt el. Megtanítja nekünk az univerzális törvényeket, és emlékeztet a nyugtalanító nagyhatalomra, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, mert saját valóságunknak mi is alkotói vagyunk. Éjszaka figyelmesen szövi hálóját, és reggelre a lába előtt hever munkájának gyümölcse. Így megtanít arra, hogyan szőjük ki magunkból álmainkat, ötleteinket és lelkünk elképzeléseit az éj leple alatt, ezáltal váltva őket valóra. Megtanít arra, hogyan alakítsuk ki saját valóságunkat ahelyett, hogy másoktól függő, végrehajtó segédek lennénk. Mik az elvárásaink az életünk végén, ha csak hagyjuk, hogy menjenek a dolgok a maguk útján: a szükség, a betegség, a szenvedés és a halál. Arra szólít fel bennünket, hogy szétnyirbálva az illúzió hálóját, tekintsük meg a valóságot. Arra buzdít, hogy szőjünk és meséljünk történeteket, hogy a kreatív képzelőerő és az emberekben lévő teremtő erő soha ne vesszen el.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a pók erőszakot, mágikus erőt, félreértést, bűnös érzéseket, rosszaságot, főnökösködést, hátráltatást, félelmet és ijedtséget jelent, tudattalan, folyékony hálót és kötöttségeket, amelyek megbénítják életenergiánkat és fogva tartanak bennünket; bódító erőket, amelyeket kényelemből nem rázunk le magunkról; ránk telepedő régi és idegen energiákat, mint például lelkeket, akik még a köztes világban függnek. A pók nem engedelmeskedik teremtőjének, hanem önhatalmúan cselekszik; mivel élete fonalát olyan hosszan görgeti, hogy egy szép hajadonból rút öregasszony válik. A felsőbbrendű anyát, a nagyanyát és a női ősöket testesíti

Rák

A rák arra szólít fel, hogy forduljunk a vízhez, azaz érzelmeinkhez és a kollektív tudattalanhoz. Arra ösztönöz, hogy vonuljunk vissza lelkünk templomába, forduljunk bensõnk felé, tekintsünk vissza, értsük meg a múltbeli eseményeket, dolgozzuk fel õket, és tisztuljunk meg.

Foglalkozzunk az emócióinkkal, érzelmi mintáinkkal, sérüléseinkkel és megbetegedésünkkel, önmagunk ősalapjával. A rák elvezet az elméleti kérdéshez, a bennünk lakozó rejtett oldalakhoz, amelyeket óv és véd, a felszínhez, de a gyógyító, tudatos, intuitívan felfogható varázslatos kincsekhez és erőkhöz is, valamint a Föld ősi bölcsességéhez. Megtanít arra, hogy kelyhünket nyissuk meg bensőnk felé. Segít abban, hogy finomanyagi képességeinket fejlesszük.

Összeköt a bennünk lévő női oldallal, a nagy Anyával és az anyával kapcsolatos témákkal - gondoskodás, etetés, ápolás és védelmezés -, csakúgy mint a női teremtő erővel. Hazavezet lelkünk otthonába. A rákban nagyszerű, bölcs vezetőre lelünk, aki a mély összefüggéseket és az ellentétek közötti titkos kapcsolatokat is ismeri, aki tudja, hogy a fehér és a fekete között megszámlálhatatlanul sok szín és árnyalat létezik. Felkínálhatja a gyógyító medicinát, amely szükséges a fejlődésünkhöz, és a maga kifürkészhetetlen, sokoldalú módján erőt ad, amely bensőnkben az egyensúly irányában hat.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a rák, mint minden páncélos állat, természeténél fogva visszahúzódó. Így arra tanít bennünket, hogy az azonnali cselekvés helyett először inkább szemlélődjünk, majd vizsgáljuk meg bensőnket, hallgassunk az érzelmeinkre, alaposan gondoljuk át, hogy végül mit teszünk, és aztán vonjuk le a tanulságot. Ha a rák tudja, hogy mit akar, akkor annak nekilát. Veszély esetén visszahúzódik; ezzel azt kívánja közölni, hogy legyünk elővigyázatosak - a visszavonulás a legjobb védekezés, mivel így nem bonyolódunk bele újabb zavaros ügyekbe.

Érzékelőkkel, szemekkel, parietális, fejtetőn lévő szemmel rendelkező állatként utat nyit számunkra a mágia, a misztika és a vallás felé, a megfoghatatlan és a finom energia felé. Elhozza a mély hitet, az alázatot és az odaadást a magasabb erőkkel szemben. Azzal a sajátosságával, hogy erős horgonyt vet egy kagyló vagy épp csiga házán vagy akár egy edényen, a háziasság képességét adja át nekünk. Ollói lehetővé teszik számunkra, hogy az ősi kötöttségektől megszabaduljunk. Mivel ősidők óta létezik, állandóan fejlődik, és mégis ugyanaz marad, ezért a múlt, a jelen, a jövő, a fejlődés és a növekedés kapcsolatát hozza el számunkra, de az örök időtlen jelent is. A páncél védelmet biztosít, és belső védettséget ad.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a rák létharcot, mohóságot és sóvárgást jelent - mivel maga körül mindent felszív és felfal -, valamint sértődékenységet, önzést, merevséget a könnyedség helyett, veszteségtől és az élettől való félelmet, tehetetlenséget, magárahagyottságot, álcázást, beképzeltséget, emésztő belső tüzet, gátolt életenergiát, elnyomást, védekezést, megtagadást, önszabotálást, túlzott egyoldalúságot, betegséget okozó meghasonlottságot, szeszélyességet, külsőségekkel való foglalkozást.

További információk

A Rák a nyugati asztrológia negyedik csillagjegye (június 22-től július 22-ig). Azok, akik ebben a jegyben születtek, finom érzékekkel rendelkeznek, háziasak, gyermekszeretők, intuitív, meditatív, művészi, spirituális hajlammal vannak megáldva. A sámán-munka során a rák a belső utazót gyakran a távol eső múltba vezeti el egészen addig a pontig, ahol a lélek egyensúlyában zavar keletkezett, ezáltal gyógyulást és feloldást hoz. A rák-amulett a látomásokért, intuíciókért, jövőbelátásért és belső vezetésért felel.

Sárkány

Ha a sárkány erõállatként jelenik meg, akkor valami nagy tett elõtt állunk. A sárkány teljes potenciált, teljes erõbedobást követel.

Képes bennünket összekötni a bensőnkben rejlő megfékezhetetlen erőkkel, hogy kiteljesedésünk érdekében megfigyeljük ezeket az erőket, és megtanuljuk őket megfékezni. Mert eddig csupán önmagunk egy része élt, a másik felünk, amiben a hatalmas erő lakozott, el volt nyomva. Most ez a lelki-szellemi rész jelentkezik. Fel akar tűnni, elő akar lépni, hogy igazi kincsünk legyen, és a fejlődésünkben egy további ajtó táruljon fel.

A sárkány teljességet követel tőlünk. A föld ősi tudásához vezet, a nagy istennőhöz, és az osztatlan erőnkhöz, amivel nagy dolgokat vihetünk véghez. Arra ösztönöz, hogy kerekedjünk felül saját magunk felett, hogy a sokkal hatalmasabb oldalunkat kössük össze a láthatatlan, finomanyagi energiával, hogy bátran és egyedül menjünk végig saját utunkon, hagyatkozzunk az érzéseinkre, újítsuk meg az életenergiánkat, bánjunk mesterien életünkkel. Őrködik a mennyország kertjének kapujában, és a kincset rejtő barlangnál is. Arra szólít fel, hogy fedjük fel saját hatalmunkat, teremtő erőnket és potenciálunkat. Számos mágikus tulajdonsága segítségével - repülés, tűzokádás, magabiztos mozgás a négy elemben - mellénk áll, és megmutatja, mennyire vagyunk ellátva életenergiával. A sárkányban egy ősi és hatalmas szellemi vezetőre találtunk.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a sárkány erőállatként azt jelzi, hogy nagy erőmezőket építhetünk fel és tarthatunk fenn családoknál, csoportoknál, szervezeteknél, ennek ellenére nem veszíthetjük szem elől belső világunkat, lelkünk finomságát és a lelki egyensúlyt, és néha visszavonulhatunk barlangunkba regenerálódni egy kicsit. A sárkány a fantázia erejét adja nekünk - egy hatalmas erőt, amelyet meg kell tanulni uralni. Ez az erő a múltból, a jelenből, a jövőből, a régi sérülésekből, a mély sebekből, a nagy félelmekből, az aktív, férfias és a passzív, befogadó nőies oldalból épül fel, és a saját magunkról alkotott kép és mások hozzánk való viszonya alapján formálódik. De táplálkozik a varázserőből, a teremtőerőből, a hatalomból, a mágiából és a csodából, amely segít, hogy legyőzzük ezeket az ősi dolgokat.

A sárkány egyesít a bennünk lévő tűzzel, a hatalmas teremtő erőnkkel, és azzal az elemmel, amiben őt látjuk. Kapcsolatot teremt mágikus képességeinkkel és egy magasabb rendű látásmóddal. Összeköt a potenciálunkkal, és megtanít erőnk megfelelő használatára, és az erő bevetésére életünk és céljaink elérése érdekében, megmutatja, hogyan kezeljük az erőt megfelelően, hogy az többé ne forduljon ellenünk. Tanuljuk meg meglovagolni a sárkányt, majd irányítani és uralni az erejét. Ekkor arathatunk győzelmet, és így juthatunk egy szerencsés, sikeres és beteljesült élethez, és ekkor magunkba zárhatjuk ezt a mágikus kincset.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a sárkány önző, intoleráns, hatalmaskodó, követelőző, uralkodó, mohó. Materiális alapbeállítódás, elcsökevényesedett lelki-szellemi szükséglet, vad, hatalmaskodó fantázia és a tűzenergiával való veszélyes kapcsolat jellemzi. Küzd a benne lakó önpusztító erők, a bosszú, a rombolási vágy, a visszafojtott harag, a brutális egoizmus ellen. Tehetetlennek és a körülmények áldozatának érzi magát, amelyeket valójában ő maga okozott.

További információk
 
A történelem folyamán nem csak híres sárkányok léteztek, hanem olyan útitársak is, akik szabad akaratból sárkányuk oldalán éltek. A sárkányok gyakran jelentős kincseket védelmeztek, vagy bizonyos szimbólumokkal együtt bukkantak fel. A sárkány a feng shuiban a szülők és a gazdagság területeit képviseli csakúgy, mint a Jin-Jang erőt, a dinamikus erőt és az optimális Chi-áramlást. A kelet, a napfelkelte, a tavasz, a teremtő erő és az újrakezdés egyik szimbóluma. Erőt, hatalmat és jólétet testesít meg.

A kínai asztrológiában a sárkány a 12 jegy ötödik jegye. A sárkány évei a következők: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. Ez a jegy a nyugati asztrológia Oroszlánjának felel meg. Azok, akik a sárkány évében születnek, karizmatikusnak, akaraterősnek és oltalmazónak számítanak. Ezek az évek jót jelentenek az esküvő, új tervek és pénzügyi ügyletek terén.

A sárkány-amulett a mesteri tudást és az önképzést jelképezi, valamint a szellem erejét, a védelmet; hordozójának szerencsét hoz.

Skorpió

Ha a skorpió feltûnik az életünkben, akkor arra szólít fel, hogy nézzünk szembe a bennünk lévõ, régóta elkerült, gondosan eltakart, sötét oldalakkal.

Arra bíztat bennünket, hogy ugorjunk bele saját mélységünkbe, és ismerkedjünk meg a halállal, a sebekkel, a mulandósággal, a betegséget okozó mintákkal, lelki szenvedésünkkel, az élet sötét oldalaival és mindazzal, ami elvonja az életenergiánkat, majd alakítsuk át és szeressük meg őket. Nincs vesztenivalónk, mert elveszített erőnk itt hever, továbbá a víz- és a tűzerőnk gyógyítása is itt van, itt a halállal beavatást nyerünk az élet misztériumaiba, visszahozhatjuk, megtisztíthatjuk, életerőssé tehetjük, átalakíthatjuk és megújíthatjuk energiánkat.

A skorpió ravasz, csendes és fürge, nagyszerű kísérő a túlvilágon és az alvilágban. Pontosan ismeri a bejáratokat, tudja, mi leselkedik ott ránk, és mit kell tenni. Megvárja a megfelelő pillanatot, és nem riad vissza az összetűzéstől sem. Ismeri a sötétség ösvényeit, ha szükséges, felveszi a harcot a démonokkal és a sötét erőkkel, és legyőzi őket. Megóvja életenergiánkat a saját eszközeivel; a mérget ellenméreggel lehet gyógyítani. Segítségével lassan, lépésről lépésre visszaállíthatjuk életenergiánkat, és teljes értékűvé, egészségessé tehetjük. A másvilág területeinek gyógykezelésénél bennünket védő és elrejtő lélekvezetőként vihetjük őt magunkkal, oda irányít bennünket, ahol a betegséget okozó kapcsolat, a szövevényes érzelmek és veszélyes démonok lakoznak, akik károsítják lelkünk fényét, és betegséget okoznak. Segít megküzdeni ezekkel az erőkkel, így megkezdődik a gyógyulás folyamata.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a skorpió mindig készen áll a fullánkjával, így arra tanít bennünket, hogy legyünk résen, legyünk mindig bevetésre készek és körültekintőek. Teste két részre oszlik, az egyik felén viseli a mérget kibocsátó fullánkokat, a másik felén a fogókat; ez az élet sötét és világos oldalaira utal, az elmúlásra és a jövőre, az evilági és a túlvilági birodalomra. A valódi erőt csak mindkét világban és ezek kapcsolatában fogjuk meglelni. A skorpió arra szólít fel, hogy már az életben foglalkozzunk a halállal, a föld alatti és rejtett kötöttségek és kapcsolatok keresésével, a bennünk rejlő mélységgel és tudattalan oldalaink összeütközésre állításával, valamint arra buzdít, hogy ne meneküljünk a sötétség elől, mert az számos gyógymódot rejteget. A vedlés, mint tulajdonság, saját erőnk növekedését, megújulását jelenti. Megajándékoz az energia halhatatlanságának és az anyag átalakulásának tudásával. Összeköt a tűzelemmel (erő), mivel forró területeken él és a vízzel (érzelmek), mivel a mélybe vezet.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a skorpió utalhat az aggodalomra, a gyors harci- és agressziós készségre, dühre, méregre, alattomosságra, tudattalan energiarablásra, szexuális erőszakra, vágyakra és perverz szenvedélyekre, hipnózisra, álomba ringatásra, elkábított, megbénított elemekre. A skorpió hajlamos arra, hogv mindenütt veszélyt szimatoljon, mindent magára vegyen, másokat legyengítsen, és a félreértettség érzése legyen rajta úrrá. Rámutathat egy helyzet veszélyességére, szövevényes érzelmekre, átkokra, száműzetésre, régi karmikus kötöttségekre, amelyek az energiát helytelen vágányra terelik.

További információk

A Skorpió a nyugati asztrológia nyolcadik jegye, amelyet a Plútó és a Mars irányít. A jegy szülöttei (október 23-tól november 21-ig) hajlamosak a misztériumra, komolyak, filozofikusak, alaposak, megbízhatóak, impulzívak, spontán viselkedésűek. A skorpió-amulett védelmet nyújt a démonokkal szemben, valamint útmutatást és mély felismeréseket.

Tigris

A tigris változást és megvalósításra váró új ötleteket hoz. Arra szólít fel, hogy vessük be magunkat azért, amit a szívünk diktál. Megmutatja, hogyan álljunk ki függetlenül és szabadon magunkért, és hogyan biztosítsunk másoknak gondoskodást, védelmet és szeretetet, ha megbíznak bennünk.

A tigris megtanít arra, hogyan menjünk át a tűzön, hogyan hagyjuk magunk mögött félelmeinket, gátjainkat, mérgünket, fájdalmunkat és csalódottságunkat. Megmutatja, hogyan alakíthatjuk a tüzet fénnyé, és a bennünk lévő erőt pozitívvá. Magányos órákban szeretetre méltó útitárs. Arra buzdít, hogy pihenjük ki magunkat, tartsunk szünetet, szunyókáljunk néha, és fogadjuk be a szívből jövő isteni fény sugallatát. Azt mondja nekünk, hogy csak akkor tudunk vállalkozni a vándorútra az életen keresztül lényünk magvához, ha tudjuk, hogy mit akarunk, ha újra biztosak vagyunk és felkészültünk a következő lépésre. Az egyedüllét, a visszavonulás és a nyugalom jó erőket hordoz magában a zendülés ideje alatt.

A tigris megvédelmez bennünket és a területünket, megmutatja, hogyan különülhetünk el, és tisztán tartja mezőnket. Az idegen energiákat azonnal észleli, és távol tartja azokat, amelyek megtámadnának bennünket, megmutatja, hogyan vértezhetjük fel magunkat. A tigrisnek természetes autoritása van. Kövessük őt feltétel nélkül, mert mellettünk hoz döntést. Pontosan ismeri belső erdőnket, az úttalan vidékeket, az akadályokat és titkokat, a tévutakat és a kerülő utakat. Minden balszerencse ellenére vele sikerülni fog, hogy rátaláljunk bensőnk templomára, és kövessük szívünk útját. Ismeri más világok bejáratait, és ő a rejtett kapuk őrzője. Itt a mélyben kimeríthetetlen kincsre bukkanunk: alkotóenergiánkra, amely a felszínre kíván törni általunk. Megóvja szent teremtő erőnket és megtanít arra, hogy ezt hogyan fejleszthetjük, védhetjük és hozhatjuk világra. Ha potenciálunk és rendeltetésünk megmutatkozik, akkor arra ösztönöz, hogy ezeket aktiváljuk. Harcoljunk magunkért, a békéért, a szabadságért és szívünk útjáért, mert érdemes.

Pozitív oldal

Pozitív oldalát tekintve a tigris megmutatja, hogyan válhatunk a fény harcosává. Állhatatosságot, bátorságot és vitéz erőt ad ötleteink megvalósításához és szívünk vágyainak beteljesítéséhez. Megmutatja, hogyan fejleszthetjük személyiségünket, egyediségünket és individualitásunkat. Segít az úton maradni, és megvéd a támadóktól és a váratlan vendégektől. Megtanít olykor saját karmunk, fogunk és fegyvereink felvillantására. Azt tanácsolja, hogy tevékenyen álljunk ki az anyatermészét mellett, és lépjünk fel az igazságtalansággal szemben. Természetes vezetőképességét és autoritását bocsátja rendelkezésünkre. Lelkünk fogságából kivezető utat mutat a szabadba. Fogjuk fel pozitívan az élet kihívásait, és akkor minden jóra fordul.

Negatív oldal

Negatív oldalát tekintve a tigris gátlástalan, pökhendi, kiszámíthatatlan, diktátor, hirtelen haragú, agresszív, korlátolt, néha nem való csoportba. Mindenen megsértődik, beilleszkedési problémákkal küzd, igazságtalan támadásokkal és vádaskodással terhel másokat, és akaratlanul mély sebeket ejthet.

 

Forrás:www.totemallat.hu